ตับอ่อนอักเสบ โรคที่หมาแมวต้องระวัง
1,097 views
0
0

หากสุนัขมีอาการซึม เบื่ออาหาร อาเจียน ท้องเสีย ถ่ายเหลวจนมีมูกเลือดปน อ่อนแรง และมีภาวะแห้งน้ำ รวมถึงแสดงอาการปวดช่องท้องส่วนหน้า เช่น โก่งตัว ร้องเมื่อกดบริเวณท้อง อาการเหล่านี้กำลังบอกว่าสุนัขอาจมีปัญหาเรื่อง "โรคตับอ่อนอักเสบ"

• มารู้จักโรคนี้กันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร อาการที่พบ การรักษาทำได้แค่ไหน การดูแลสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคนี้
• ตับอ่อนอักเสบในสุนัขสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกตัว โดยเฉพาะสุนัขที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน กินอาหารที่ไขมันสูงเป็นประจำ ดังนั้นการดูแลอาหารที่สุนัขกินจึงเป็นเรื่องสำคัญ

ตับอ่อน-ตับ-ตับเหล็ก

มาทำความเข้าใจกันก่อนว่า ตับอ่อน (pancreas) ไม่ใช่ตับ (liver) และไม่ใช่ตับเหล็ก (ม้าม หรือ spleen)

ตับอ่อน เป็นอวัยวะขนาดเล็กในช่องท้องส่วนต้นใกล้กับกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ทำหน้าที่เป็นทั้งต่อมชนิดมีท่อที่สร้างน้ำย่อยสำหรับย่อยโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตซึ่งมีท่อไปเปิดที่ลำไส้เล็กส่วนต้น และยังเป็นต่อมไร้ท่อที่สร้างฮอร์โมนสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมระดับน้ำตาลในร่างกาย เช่น insulin (ที่ดึงน้ำตาลในเลือดเข้าสู่เซลล์ หากขาดแล้วจะส่งผลให้เกิด “โรคเบาหวาน”) และ glucagon (ที่สลายน้ำตาลที่สะสมไว้เข้าสู่กระแสเลือด กรณีที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไป) ด้วย

โรคเกี่ยวกับตับอ่อน

โรคของตับอ่อนในสุนัขที่พบได้มีไม่มาก ได้แก่เนื้องอกและมะเร็งตับอ่อน รวมถึงตับอ่อนอักเสบทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง

โรคตับอ่อนอักเสบคืออะไร

ตับอ่อนอักเสบ เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่เกิดการย่อยสลายโดยเอนไซม์ของตับอ่อนเอง โรคนี้สามารถพบได้ในสุนัขที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

แบบเฉียบพลัน มีรูปแบบการดำเนินโรคที่รวดเร็ว อาการที่พบจะมีความหลากหลายและไม่จำเพาะ ซึ่งอาจทำให้สับสนกับโรคอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารได้ มักพบว่าเป็นแบบประเภทนี้มากกว่า

แบบเรื้อรัง แสดงอาการไม่รุนแรง เป็นๆ หายๆ อาการมักไม่หนักจนถึงขั้นเสียชีวิต แต่ทำให้สุขภาพของสุนัขทรุดโทรมและมีปัญหาโรคอื่นแทรกซ้อนตามมาได้
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย