การเตรียมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 1 แสนเมล็ดให้แก่โรงงานที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท.กว่า 1 หมื่นแห่ง
149 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
ตำแหน่ง - ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะทำงานด้านข้อมูลโควิด-19 ส.อ.ท
ประเด็น - การเตรียมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 1 แสนเมล็ดให้แก่โรงงานที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท.กว่า 1 หมื่นแห่ง

นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.และประธานคณะทำงานด้านข้อมูลโควิด-19 ส.อ.ท กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการเตรียมแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร 1 แสนเมล็ดให้แก่โรงงานที่เป็นสมาชิก ส.อ.ท.กว่า 1 หมื่นแห่งว่า ขณะนี้ได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงงานที่เป็นสมาชิก เพื่อนำไปเพาะปลูกในพื้นที่โรงงาน และเก็บไว้เพื่อใช้ลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ในระยะเริ่มต้นให้กับแรงงาน เนื่องจากมองว่า ขณะนี้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมีการใช้อย่างกว้างขวาง อาจจะทำให้มีการขาดแคลนได้ ดังนั้นส.อ.ท.จึงต้องเร่งแจกเมล็ดพันธุ์ให้สมาชิกนำไปปลูกในพื้นที่โรงงานเพื่อเตรียมความพร้อม ลดภาระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน มีระยะเวลาปลูก 110-120วันเท่านั้น ก็เก็บเกี่ยวได้ พร้อมนำใบมารับประทานลดความรุนแรงได้ หากติดเชื้อในระยะเริ่มต้น เพราะหากจะรอวัคซีนอาจไม่ทันการณ์

รายการเจาะข่าวเช้านี้