เทคนิคการตลาดเฟซบุ๊ก
261 views
0
0

อยากทำการตลาดบน Facebook เทคนิคอะไรบ้างที่ควรรู้
• ต้องเข้าใจระบบอัลกอรึทึม (กฎเกณฑ์หลังบ้าน) ของเฟซบุ๊กก่อน
• เข้าใจพฤติกรรมการเล่นเฟซบุ๊กคนแต่ละช่วงวัย
• โพสต์ (ขายของ) ไปแล้ว อะไรบ้างที่ต้องทำต่อ อย่าปล่อยเฉย
• มีเครื่องมือ (ช่วยขาย) อะไรใหม่บนเฟซบุ๊ก

เทคนิคการทำการตลาดบนเฟซบุ๊ก (นาที 8.20)

1. เข้าใจข้อมูลลูกค้าบนเฟซบุ๊กก่อน เครื่องมือที่ใช้เพื่อเข้าใจพฤติกรรมลูกค้ามีอะไรบ้าง
2. เข้าใจเทคนิคการโพสต์
3. ทำให้เกิด Call for action (ไม่ใช่แค่โพสต์เฉยๆ แต่ทำกิจกรรมอะไรลงไปด้วย)
4. หมั่นติดต่อพูดคุยกับลูกค้า เพื่อโยงเข้ากับการขาย
5. หาเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยขายบนเฟซบุ๊ก
_____________________

คำถามสำคัญคือ ถ้าเฟซบุ๊กทำอะไรได้หลายอย่างตั้งแต่ช่วยขายจนถึงทำแบรนด์ ทำไมเว็บไซต์จึงยังมีความจำเป็น (นาที 20)
_____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย