ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 การใช้วัคซีนสลับชนิด และนวัตกรรมการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รูปแบบใหม่
34 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ตำแหน่ง - หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประเด็น - ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 การใช้วัคซีนสลับชนิด และนวัตกรรมการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รูปแบบใหม่

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงประเด็นการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในประเทศไทยว่า มีความแน่ชัดแล้วว่า บุคคลที่ฉีดของบริษัท ซิโนแวกไบโอเทคครบสองเข็มแล้ว โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ในด่านหน้าที่ขณะนี้ได้กลายเป็นผู้แพร่เชื้อไปด้วยแล้ว เนื่องจากภูมิคุ้มกันจะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่ระดับการป้องกันได้ในช่วง 28-30 วันหลังจากได้รับการฉีดวัคซีนจนครบ แต่หลังจากนั้นภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็ว จนเข้าสู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ส่งผลให้มีบุคลากรทางการแพทย์เริ่มติดเชื้อมากขึ้นในช่วงเดือนที่สอง หลังจากได้รับวัคซีน ดังนั้นการฉีดวัคซีนต่างชนิด ต่างยี่ห้อ อย่างเช่น ของบริษัทแอสตราเซเนกา จะมีส่วนช่วยในการป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตาได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้แม้จะยังไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ได้รับเข็มที่ 3 แต่ก็มีนโยบายในการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว โดยการฉีดวัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาจะมีภูมิคุ้มสูงประมาณ 4 เดือนหลังจากนั้นจะเริ่มลดลงไป แต่ก็เชื่อว่าจะทันต่อวัคซีนรุ่นที่สองที่สามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทุกสายพันธุ์ต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวกครบสองเข็มแล้วภูมิคุ้มกันลดลง ก็ยังมีประสิทธิภาพลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ แต่หากไม่ระวังตัวหรือประมาทก็มีสิทธ์จะเสียชีวิตด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะต้องมีการดูแลตนเองอย่างเคร่งครัดด้วย

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส นโยบายการฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อของคณะกรรมการนโยบายโรคติดต่อแห่งชาติว่า เหตุผลหลักคือวัคซีนยังมีไม่เพียงพอ แต่นโยบายนี้ก็มีหลักการโดยค่าวคือให้เริ่มต้นการใช้วัคซีนชนิดเดิมนำร่องไปก่อนแล้วมากระตุ้นภายหลัง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประสิทธิภาพของวัคซีนนั้นไม่ได้มีหลากหลายมากนัก ดังนั้นจึงต้องเกดิการจัดสรรวัคซีนใหม่เพื่อให้ประชาชนได้รับอย่างเพียงพอ พร้อมระบุว่า กรณีศึกษาในประเทศจีน แม้จะใช้เทคโนโลยีเชื้อตายในการฉีดวัคซีน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีระบบการคัดกรองและแยกตัวผู้ป่วยที่ดีที่สุด สามารถตรวจจับได้หลักล้านคน ในระยะเวลาที่สั้น ก็สามารถคัดกรองสายพันธุ์ใหม่ๆที่เข้ามาในประเทศได้ และจีนได้มีการพูดถึงการกระตุ้นภูมิเข็มที่ 3 แล้ว ซึ่งเชื่อว่าจีนก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ต่างจากประเทศฝั่งตะวันตก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ได้มีการตรวจคัดกรองแบบใหม่โดยใช้นวัตกรรมขั้นสูง โดยเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย พร้อมใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการตรวจสอบร่วมด้วยซึ่งจะสามารถตรวจบุคคลได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเริ่มต้นการตรวจพื้นที่ภายในก่อน เพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะมีการกระจายไปสู่พื้นที่อื่นได้ในอนาคต

รายการเจาะข่าวเช้านี้