แนวทางดูแลผู้ป่วยเข้ารับการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และบริการประสานงานกับโรงพยาบาล
64 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี
ตำแหน่ง - เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ประเด็น - แนวทางดูแลผู้ป่วยเข้ารับการกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และบริการประสานงานกับโรงพยาบาล

นพ.เจด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงหลักการและแนวคิดการกักกันตนเองที่บ้านหรือ Home Isolation รวมถึงการกักกันในชุมชนหรือ Community Isolation ว่า มาจากสถานการณ์การระบาดที่มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยที่มีอาการหนักส่วนหนึ่งไม่สามารถเข้าถึงการักษาได้ แม้ที่ผ่านมาจะมีการดูแลในรูปแบบต่างๆ เช่น ฮอสพิเทล หรือโรงพยาบาลสนามมาก่อนหน้านี้แล้วก็ตาม ดังนั้นจะต้องปรับบ้านหรือชุมชนให้เป็นเสมือนโรงพยาบาล โดยเมื่อผู้ป่วยอยู่ที่บ้านอย่างน้อยก็มียาเพื่อดูแลรักษาอาการ เช่น ฟ้าทะลายโจร หรือยาที่ต้านเชื้อไวรัส พร้อมกับการให้มีอุปกรณ์ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอาการทั้งเครื่องวัดออกซิเจนในกระแสเลือก รวมถึงเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยจะมีการพูดคุยยกับแพทย์ผ่านระบบวีดิโอคอล พร้อมทั้งมีการบริการให้อาการ 3 มื้อด้วย เพื่อให้การดูแลมีความครอบคลุมมากที่สุด และช่วยให้ผู่ปวยที่มีอาการหรือเกิดอาการหนัก มีเตียงเพื่อรับการรักษาในโรงพยาบาลได้ ขณะเดียวกันหากประชาชนตรวจเองที่บ้านแล้วผลออกมาพบว่าเป็นบวก หรือเกิดการติดเชื้อ สามารถติดต่อยังสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือคลินิกชุมชนอบอุ่นได้ เพื่อขอรับการดูแล ซึ่งจะบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปช่วยดูแล หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1300 กด 14 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เลขาธิการ สปสช. กล่าวด้วยว่า ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวกว่าร้อยละ 80 ส่วนใหญ่อาการจะยังไม่พัฒนาไปสู่สีเหลืองและสีแดง แต่ก็มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค เพื่อไม่ให้อาการหนักมากขึ้นจนป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ในภายหลัง

รายการเจาะข่าวเช้านี้