สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
255 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายราชิต สุดพุ่ม
ตำแหน่ง - ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
ประเด็น - สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ว่า ขณะนี้ยังคงผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 132 คน ยอดสะสม 7,067 คน รักษาหาย 4,118 คน และเสียชีวิตสะสม 81 ราย โดยขณะนี้ทางจังหวัดได้ยกระดับมาตรการเข้มข้นขึ้น โดยตั้งด่านคัดกรองการเข้า-ออกจังหวัดปัตตานีอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้น ห้ามประชาชนที่ไม่จำเป็นออกนอกพื้นที่ โดยอนุญาตให้เฉพาะบางกรณี เช่น การจัดหาอุปโภคบริโภค ยาหรือเวชภัณฑ์ เดินทางพบแพทย์ หรือรักษา และการรับวัคซีน รวมถึงมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานสามารถทำได้ พร้อมห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างระหว่างเวลา 21 นาฬิกา ถึง 4 นาฬิกา ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น จะต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยจากการสำรวจพบว่า จำนวนผู้ป่วยที่สูงมากขึ้น มาจากผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาสถานประกอบการ และกลุ่มนักเรียนในมัสยิดแห่งหนึ่งภายในจังหวัด จึงทำให้เกิดการติดเชื้อภายในครอบครัว และชุมชน