ดูโอลิมปิกด้วย ได้แนวคิดธุรกิจด้วย
278 views
0
0

ดูกีฬาโอลิมปิกด้วย ได้แนวคิดธุรกิจไปใช้ด้วย ญี่ปุ่นมีกลยุทธ์อย่างไรในโอลิมปิกครั้งนี้ ในคราวที่คนได้แต่ดูมหกรรมกีฬาผ่านหน้าจอ

ดูโอลิมปิกด้วย ได้แนวคิดธุรกิจด้วย (นาที 11.30)

• ดู Process วิธีการจัดการของญี่ปุ่นเพื่อเอามาปรับใช้กับการบริการของธุรกิจ
• ออก Product ใหม่ (กีฬา) เพื่อจับกลุ่มลูกค้าใหม่
• Place เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางไปไม่ได้ ญี่ปุ่นมีกลยุทธ์สร้าง Business model ใหม่ในโอลิมปิกนี้อย่างไร
• Promotion กลเม็ดการสื่อสารของเหล่าสปอนเซอร์ มีการชิงไหวชิงพริบและทำอย่างไรให้น่าสนใจ
_______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16