การปรับแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่องหลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความรุนแรง
67 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร
ตำแหน่ง - ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
ประเด็น - การปรับแผนการท่องเที่ยวในพื้นที่ 10 จังหวัดนำร่องหลังจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังมีความรุนแรง

ดร.ยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือททท. กล่างกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการปรับเปลี่ยนแผนที่เกี่ยวกับโครงการเปิดพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวว่า จากเดิมที่จะมีพื้นที่การท่องเที่ยวทั้งทางบกและเกาะต่างๆ ในขณะนี้ก็จะต้องปรับเปลี่ยนแผนใหม่ โดยพื้นที่เกาะที่เคยวางแผนไว้เช่น เกาะพีพี เกาะไหง เกาะไร่เลย์ เขาหลัก เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ ยังคงดำเนินการตามมาตรการเดิมที่เคยวางไว้ที่จะเริ่มต้นในเดือนสิงหาคม ซึ่งจะเป็นการขยายมาตรการต่อมาจากโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ โดยจะให้อยู่ในพื้นที่ที่เดินทางมาถึงเป็นเวลา 7 วันก่อนที่จะไปยังจังหวัดอื่น พร้อมกับมีมาตรการตรวจโรคอย่างเข้มงวด

ส่วนพื้นที่ทางบก จะต้องรอการจัดสรรวัคซีนให้มีความทั่วถึงมากกว่านี้ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย ขณะเดียวกันก็ยังต้องวางแผนในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปด้วยกันเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต