การสนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
66 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี
ตำแหน่ง - ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)
ประเด็น - การสนับสนุนนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือกกท. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ของเจตนารมณ์ของกองทุนการพัฒนากีฬาแห่งชาติว่า เป็นกองทุนที่มีภารกิจที่ส่งเสริมและสร้างนักกีฬาอย่างรอบด้าน ซึ่งได้ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาต่างๆ ในการวางแผน พัฒนา และสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บประสบการณ์เพื่อพัฒนาฝีมือของนักกีฬา โดยเริ่มตั้งแต่การสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงการเก็บตัวของนักกีฬา สนับสนุนด้านที่พัก รวมถึงจ่ายค่าตอบแทนของผู้ฝึกสอน พร้อมกับส่งเสริมให้ไปแข่งขันในรายการต่างๆทั้งในและต่างประเทศ แต่กองทุนนี้ถือเป็นการดูแลส่วนหนึ่งเท่าเพราะสมาคมแต่ละแห่งก็มีงบประมาณของตนเองและได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนส่วนหนึ่งด้วย

การดูแลนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวในครั้งนี้ กกท.มีบทบาทดูแลนักกีฬาใน 16 สมาคมที่เกี่ยวข้องมาตั้งแต่้ต้น เริ่มตั้งแต่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้บริการแก่นักกีฬาโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อและทักษะต่างๆอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนักกายภาพบำบัดและนักวิทยาศาสตร์การกีฬาให้ทุกสมาคม รวมถึงนักจิตวิทยา เช่น นักกีฬาเทควันโดของไทยที่ได้เหรียญทอง ได้มีการฝึกซ้อมที่ กกท. หัวหมากอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีทีมดูแลด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ระหว่างการแข่งขันก็ตาม