เมื่อต้องพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ช่วงโควิด
184 views
0
0

เมื่อต้องพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์ช่วงโควิด
หากสัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยหรือต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เจ้าของควรปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 มีขั้นตอนอะไรก่อนพาสัตว์เลี้ยงไปพบสัตวแพทย์
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย