โรคพยาธิหนอนหัวใจในสุนัข
203 views
0
0

แม้ว่า โรคพยาธิหนอนหัวใจ ในปัจจุบันอาจพบไม่มากนัก เนื่องจากมีการใช้ยาป้องกัน รวมถึงผู้เลี้ยงเอาใจใส่ในสุขภาพของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีโรคนี้ก็ยังไม่หมดไป

โรคพยาธิหัวใจในสุนัขเกิดจาก

พยาธิตัวกลมชนิด Dirofilariaimmitis โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค โดยเฉพาะยุงเสือ ยุงสวน ยุงรำคาญ และยุงลาย

ตัวอ่อนของพยาธิจะอยู่ในกระแสเลือดทั่วร่างกาย (ซึ่งอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอวัยวะภายใน จนเกิดการอักเสบของอวัยวะภายในได้) ส่วนตัวแก่จะอาศัยอยู่ในหัวใจห้องล่างขวา และหลอดเลือดที่ส่งเลือดไปฟอกที่ปอด

ทำไมปัจจุบันยังพบพยาธิหัวใจในสุนัข

แม้จะมีการใช้ยาป้องกันพยาธิหัวใจในสุนัขเพิ่มขึ้นจากอดีตมาก แต่ก็ยังพบโรคนี้ในสุนัขเนื่องจากที่กล่าวไปแล้วว่า “มียุงเป็นตัวพาหะ” ซึ่งประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนชื้นเหมาะกับการดำรงชีวิตของยุง รวมถึงยาที่ใช้ป้องกันพยาธิหัวใจนั้น สามารถฆ่าพยาธิระยะตัวอ่อนบางระยะเท่านั้น หากตัวอ่อนมีการพัฒนาขึ้นเป็นตัวเต็มวัยและก่อนเต็มวัยแล้วจะไม่สามารถกำจัดได้

อาการที่พบ

สุนัขที่สงสัยว่าเป็นโรคพยาธิหัวใจมักมีอาการเบื้องต้นคือไอแห้งๆ และมักเป็นแบบเรื้อรัง แม้โรคพยาธิหัวใจเป็นลักษณะของการเป็นแบบเรื้อรัง แต่สุนัขส่วนใหญ่ "อาจไม่แสดงอาการใดๆ เลย" ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนพยาธิและพฤติกรรมของสุนัขเอง

การป้องกัน

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสุนัขเพื่อไม่ให้ติดโรคพยาธิหัวใจคือ "การป้องกันไม่ให้สุนัขถูกยุงกัดและการกำจัดยุงพาหะนำโรค" แต่อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าประเทศไทยเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น การควบคุมหรือกำจัดยุงทำได้ยาก ดังนั้นวิธีที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับเจ้าของสัตว์คือ "การให้ยาป้องกันพยาธิหัวใจรวมถึงความสม่ำเสมอในการให้ยา"

ปัจจุบันมีชนิดยาป้องกันที่มีความหลากหลายมาก เจ้าของสัตว์สามารถปรึกษาสัตวแพทย์ถึงชนิด รูปแบบของยา และความถี่ในการให้ยาการป้องกันโรคพยาธิหัวใจได้อย่างถูกต้อง
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย