วัคซีนสร้างภูมิคุ้มใจ
156 views
0
0
"ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธุ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

วัคซีนสร้างภูมิคุ้มใจ
• เรื่องกังวลใจหลักๆ ที่มักพบช่วงโควิด
• การรับมือกับความกังวลและความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
• คำถามง่ายๆ ที่ต้องเริ่มถามตัวเองก่อน “เรากังวลเรื่องอะไร” เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของความกังวลในใจ
• จะจัดการความเหนื่อยล้าและความคุกรุ่นทางอารมณ์ของตัวเองได้อย่างไร
• การระบายเป็นกลไกหนึ่งเพื่อเข้าใจอารมณ์ของเรา
• ความเมตตาและอ่อนโยนต่อตัวเองสำคัญอย่างไรในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้

Hear to Heal
การให้บริการคำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้นแก่ประชาชนผ่านทางออนไลน์ (เพจ Hear to Heal) จากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธุ์ หัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย