การสื่อสารในภาวะวิกฤติโควิด19 ในบริบทมุสลิม
43 views
0
0

การสื่อสารในภาวะวิกฤติโควิด19 ในบริบทมุสลิม
กับนพ.มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต และเจ้าของเพจ The IRON MASU

รายการ Zoom สื่อ
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 )

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามฟังรายการ Zoom สื่อ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 - 09.55 น.
ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz.

Website: https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=202107250905

#zoomสื่อ
#chularadioplus
#วิทยุจุฬาฯ