การจัดการขยะหน้ากากอนามัย
127 views
0
0

ช่วงโควิด ปริมาณหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ใช้ต่อวันมีเป็นจำนวนมาก และเปลี่ยนเป็นขยะจำนวนมหาศาลในวันต่อมา หน้ากากอนามัยถูกจัดให้เป็นขยะติดเชื้อ หากทิ้งไม่ถูกต้อง เชื้ออาจปนเปื้อนไปสู่ขยะอื่นๆ เกิดปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามมา

การจัดการ "หน้ากากอนามัย" ในฐานะขยะพลาสติกและขยะติดเชื้อ ยังเป็นคำถามด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญสำหรับภาครัฐและภาคเอกชน แต่ภาคประชาชน (พวกเราทุกคน) ก็มีบทบาทสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และถึงเวลาที่ต้องช่วยกันเพื่อให้ปลายทางของหน้ากากอนามัยอยู่ในเส้นทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างที่ควรจะเป็น
_______________
รายการ envi insider
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดร.ทักษิณา โพธิ์ใหญ่ นักวิจัยหลังปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย