บทเรียนไฟไหม้โรงงานสารเคมี
226 views
0
0

ไฟไหม้โรงงานสารเคมีสร้างผลกระทบร้ายแรงกว่าที่คิด ทั้งปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมน้ำและอากาศ บทเรียนในการรับมือและป้องกันเพื่อลดความสูญเสียจะต้องทำอย่างไร
ร่วมคิดและค้นหาคำตอบกับ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในรายการ Sci Find

คลิก...ฟังรายการเต็ม
https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem...
ติดตามฟังรายการ Sci Find ได้ทุกวันศุกร์
เวลา 16.30-17.00 น.
#SciFind #ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจษฎ์