หน้ากากกรองฝุ่นพิษและเชื้อโรค Cure Air Sure
230 views
0
0
"ศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

Cure Air Sure นวัตกรรมหน้ากากอนามัยจากจุฬาฯ มีประสิทธิภาพสูง กรองฝุ่น PM 2.5 และป้องกันเชื้อโรคได้ถึง 99.9% ใส่สบาย หายใจสะดวก

รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย