การดูแลลูกสุนัข-แมวแรกคลอดและลูกสัตว์ป่วย
101 views
0
0
"ผศ.สพ.ญ.ดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์"

การดูแลลูกสุนัข-แมวแรกคลอดและลูกสัตว์ป่วย
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ผศ.สพ.ญ.ดร.สร้อยสุดา โชติมานุกูล ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย