การนำเสนอข่าวอาชญากรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ควรเป็นอย่างไร
85 views
0
0

รศ.มาลี บุญศิริพันธ์ อดีตคณบดีคณะวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาโคแฟค (ประเทศไทย)
สะท้อนแง่คิดการทำหน้าที่ของนักข่าว บรรณาธิการ สื่อต่างๆ ต่อข่าวการฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ และการนำเสนอข่าวอาชญากรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ควรเป็นอย่างไร

รายการ Zoom สื่อ
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 )

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ พลินี ศิริรังษี ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามฟังรายการ Zoom สื่อ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 - 09.55 น.
ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz.

Website: https://curadio.chula.ac.th/Radio-Demand.php?program=202108290905

#zoomสื่อ
#chularadioplus
#วิทยุจุฬาฯ