ประเมินภาพรวมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา
63 views
0
0

ประเมินภาพรวมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ประเด็น - ประเมินภาพรวมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร อาจารย์ประจำ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ว่า ถือเป็นการสะท้อนบรรยากาศทางการเมืองในปัจจุบัน เพราะการเสนอญัตติมีการใช้ถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาถึงผู้ที่ถูกอภิปรายโดยตรง ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในลักษณะนี้มาก่อน และเมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีได้รับความไว้วางใจ ก็ถือเป็นเรื่องปกติเพราะพรรคร่วมรัฐบาลเป็นผู้ถือเสียงข้างมากในสภาอยู่แล้ว แต่หากมองไปถึงภายในพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลแล้ว ก็พบว่าพรรคขนาดเล็กได้ลงคะแนนไม่ไว้วางใจแก่นายกรัฐมนตรี ทำให้นายกรัฐมนตรีมีคะแนนไม่ไว้วางใจมากกว่ารัฐมนตรีคนอื่น ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่อาจทำให้พรรคขนาดเล็กไม่สามารถมีที่นั่งในสภาได้เหมือนเดิม ส่วนภาพรวมภายในพรรคราวมฝ่ายค้านเองนั้น ก็พบว่ามีการลงคะแนนให้กับพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคด้วยเช่นกัน

รายการเจาะข่าวเช้านี้