ข้อเสนอให้กระทรวงแรงงานต่ออายุลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง อีก 3 เดือน และการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวม
70 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
ตำแหน่ง - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประเด็น - ข้อเสนอให้กระทรวงแรงงานต่ออายุลดการส่งเงินสมทบประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง อีก 3 เดือน และการพัฒนาฝีมือแรงงานในภาพรวม

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการแรงงานและพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการดูแลแรงงานข้ามชาติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ตามกฎหมายแล้วผู้ประกอบการย่อมต้องดูแลให้เกิดความเท่าเทียมกันอยู่แล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ประกาศเป็นนโยบายว่าการกระจายวัคซีนหรือการรักษา รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ก็ต้องให้มีความครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งผู้ประกอบการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงมากขึ้น
พร้อมระบุว่า ขณะนี้การพัฒนาฝีมือแรงงานมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะกระบวนการผลิตเริ่มเปลี่ยนไปทั้งหมด ดังนั้นจึงต้องผลักดันกลุ่มคนรุ่นใหม่ขึ้นมา เพื่อให้เป็นแรงงานที่มีทักษะมากกว่าเดิม รวมไปถึงแรงงานข้ามชาติที่ต้องยกระดับให้มากขึ้นอีกด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้