แนวทางการเปิดภาคเรียนที่สองของสถาบันอาชีวศึกษา
79 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ
ตำแหน่ง - เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น - แนวทางการเปิดภาคเรียนที่สองของสถาบันอาชีวศึกษา

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ หัวหน้าสาขาวิชาระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงข้อสังเกตการปรับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า จำนวนผู้ป่วยที่เริ่มลดลงนี้เป็นผลมาจากความเข้มงวดที่มีมาก่อนหน้าจะเริ่มการผ่อนคลายในวันที่ 1 กันยายน เพราะการจะปรับมาตรการแต่ละครั้งจะเห็นผลเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 8-14 วัน โดยเฉพาะจำนวนผู้เสียชีวิตในช่วงนี้ยังไม่ต่ำกว่า 200 รายต่อวัน แต่ก็ถือว่าลดลงมาอย่างช้าๆ

พร้อมระบุว่า ในภาคการแพทย์เองก็ยังไม่สบายใจมากนัก ที่เริ่มผ่อนมาตรการลงในช่วงเดือนกันยายน เพราะจำนวนค้างเก่ายังมีจำนวนมาก หากผ่อนคลายมาตรการเร็วเกินไปก็จะส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ต้องรอการรักษาที่นานขึ้น แต่สิ่งที่ดีขึ้นคือภาคประชาชนเริ่มหันมาดูแลตนเองกันมากขึ้น แต่ก็ต้องอาศัยเครื่องมือในการแยกแยะผู้ป่วยติดเชื้อด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้