สอนการตลาดให้นักการตลาดยุคใหม่อย่างไรดี
379 views
0
0

โควิดเปลี่ยนธุรกิจไปหลายมิติ แนวทางการตลาดที่เคยรู้ ยังใช้ได้อยู่ไหม สอนการตลาดให้นักการตลาดยุคใหม่ (ทั้งลูกศิษย์และลูกน้อง) สอนอย่างไรดี

1. เปลี่ยนวิธีคิดคนสอน ต้อง Facilitating ไม่ใช่ Teaching

• การตลาดที่สอนอยู่ ยังใช้ได้ผลในโลกเปลี่ยนแปลงไปได้จริงหรือ
• กระบวนการทางการตลาด การดูแลลูกค้า เครื่องมือการตลาดที่เคยรู้มา ยังใช้ได้ในยุคนี้อยู่ไหม
เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไป "อย่างทันท่วงที" คือหัวใจสำคัญ
• สอนวิธีคิดเพื่อให้รู้จักพลิกแพลงกลยุทธ์การตลาดในโลกที่เปลี่ยนไปได้ (ไม่ใช่ให้ปลา แต่ต้องให้เบ็ดตกปลา)

2. ถอยหลังก้าวใหญ่ เปิดใจให้เก่ง

ในวันที่สถานการณ์ขึ้นลงตลอดเวลา แนวคิดการตลาดต้องเปลี่ยนตลอด ขณะเดียวกันลูกค้าก็มีความหลากหลายมากขึ้น ต้องติดตามอย่างเข้าใจ สิ่งที่เคยถูกอาจผิดก็ได้

3. ใช้ประโยชน์จากการเรียนออนไลน์

ปรับวิธีคิดเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ ในเมื่อยังเปลี่ยนอะไรไม่ได้ การมองหาข้อดีและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือออนไลน์ย่อมดีกว่า

4. ใส่ Soft skill ลงไปให้มากขึ้น

ไม่ใช่แค่เนื้อหาการตลาด ทักษะทางสังคมสำหรับนักการตลาดก็สำคัญไม่แพ้กัน
______________
รายการ Biz Genius
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (English) Chulalongkorn Business School
มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล ผู้ประกาศข่าว TNN ช่อง 16