ถอดบทเรียนกรณีเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อเหตุชิงทรัพย์ : การตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์
63 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายธีร์ ภวังคนันท์
ตำแหน่ง - ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น - ถอดบทเรียนกรณีเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อเหตุชิงทรัพย์ : การตกเป็นเหยื่อภัยออนไลน์

นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวกับจุฬาฯเรดิโอพลัส ถึงการถอดบทเรียนกรณีเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อเหตุชิงทรัพย์ ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคม ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ผิดพลาด เนื่องจากที่ผ่านมาเด็กอาจได้เรียนรู้ในเรื่องที่ไม่เหมาะสม และไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสม โดยเด็กในช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะที่มากพอ เนื่องจากการพัฒนาทางสมองตามวัย ยังไม่สามารถที่จะแยกแยะเรื่องต่าง ๆ ได้ โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้ปกครองและครู จะต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาฟื้นฟูจิตใจของเด็ก และประคับประคองให้เด็กเรียนจนจบการศึกษา เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีก ส่วนเรื่องความผิดให้เป็นเรื่องของกฎหมายต่อไป

รายการเจาะข่าวเช้านี้