การดูแลเยียวยากลุ่มเปราะบางในช่วงสถานการณ์โควิด-19
44 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ
ตำแหน่ง - รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และโฆษกกระทรวง
ประเด็น - การดูแลเยียวยากลุ่มเปราะบางในช่วงสถานการณ์โควิด-19

นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ พม. และโฆษกกระทรวง พม. กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการดูแลเยียวยากลุ่มเปราะบางในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า วิกฤตโรคระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางอย่างมาก โดยสิ่งที่ พม.ดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือการขยายคู่สายด่วนเพิ่มขึ้น 30 คู่สายในกรุงเทพมหานคร และขยายไปทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าถึงบริการรับความช่วยเหลือได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งขณะนี้มีประชาชนโทรศัพท์เข้ามาขอรับความช่วยเหลือแล้วกว่า 600 สายต่อวันทั่วประเทศ
และได้ช่วยเหลือไปแล้วกว่า 2 แสนคน

โดยจากการสำรวจของ พม. พบว่า สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้มีกลุ่มคนไร้บ้าน และคนไร้ที่พึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 และกลุ่มคนไร้บ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่สาธารณะอยู่แล้ว ร้อยละ 20 สะท้อนว่ายังมีกลุ่มคนที่ต้องการรับความช่วยเหลือจำนวนมาก หน่วยงานจึงได้ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องเป็นกลุ่มคนที่จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อให้กลุ่มคนนี้สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้