คนรุ่นใหม่ โปร่งใสเคารพสิทธิ
64 views
0
0

รายการสำนึกของสังคม
- ผู้ดำเนินรายการ นางสาวอารดา สุคนธสิทธิ์
- วิทยากร นายปรีชา แนบถนอม ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันการทุจริต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดชลบุรี