เปิดเรียนอย่างไรจึงจะปลอดภัย ภายใต้นโยบายการฉีดวัคซีน และมาตรการด้านการดูแลสุขภาพจิต
155 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ตำแหน่ง - ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเด็น - เปิดเรียนอย่างไรจึงจะปลอดภัย ภายใต้นโยบายการฉีดวัคซีน และมาตรการด้านการดูแลสุขภาพจิต

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการเปิดเรียนอย่างไรจึงจะปลอดภัย ภายใต้นโยบายการฉีดวัคซีน ว่า ที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ยังมีอุปสรรคและเกิดปัญหาขึ้นมาก คือเด็กสูญเสียการเรียนรู้ และการพัฒนาการ ร้อยละ 30-60 โดยเฉพาะเด็กในระดับชั้นอนุบาล ที่ควรจะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และทำกิจกรรมร่วมกับเด็กในช่วงวัยเดียวกัน นอกจากนี้ยังเกิดการสูญเสียการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมอย่างเต็มที่ ซึ่งหลายประเทศทั่วโลก เริ่มเปิดให้มีการเรียนการสอนในโรงแรียนแล้ว โดยจะเน้นการควบคุมโรคให้ได้ผล มากกว่าการที่จะให้เด็กเรียนออนไลน์ที่บ้านต่อไป

พร้อมระบุว่า ขณะนี้ผู้ติดเชื้อสะสมในเด็กมีจำนวนเพิ่มขึ้นกว่า 1 แสน 5 หมื่นคน สะท้อนว่า การให้เด็กปิดเทอม หรือเรียนที่บ้านไม่ได้ลดโอกาสการติดเชื้อ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ติดเชื้อจากคนในครอบครัว โดยการเปิดเรียนในช่วงเดือนพฤษจิกายนนั้น หากพบว่าเด็กติดเชื้อเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนอย่าโทษความผิดโรงเรียน เนื่องจากเชื้อไวรัสแพร่กระจายทั่วทุกพื้นที่ สิ่งสำคัญที่สุดคือมาตรการป้องกันตนเอง และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้