ภาพรวมการบริหารจัดการกระทรวงแรงงานหลังเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี และการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานในสถานการณ์โควิด-19
51 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสุชาติ ชมกลิ่น
ตำแหน่ง - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ประเด็น - ภาพรวมการบริหารจัดการกระทรวงแรงงานหลังเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี และการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานในสถานการณ์โควิด-19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงการดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงงานในสถานการณ์โควิด-19 ว่า ที่ผ่านมากระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการนำร่องป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน ซึ่งมีหัวใจหลัก คือ ตรวจ รักษา ควบคุม และดูแล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงาน และสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนชาวต่างชาติมีความมั่นใจ และพร้อมขยายธุรกิจในประเทศไทย เพิ่มมากขึ้น ขณะที่การช่วยเหลือแรงงานในระบบหลักประกันสังคมในประเทศไทย ตามมาตรา 33 รัฐบาลได้มีการสนับสนุนเงินเพิ่มเติมคนละ 2,500 บาทต่อคน ส่วนผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 รัฐบาลได้มีการสนุบสนุนเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทต่อคน โดยพื้นที่สีแดงเข้มจะได้รับสิทธิเยียวยา 2 เดือน ซึ่งจะเริ่มจ่ายเงินในช่วงวันที่ 20 กันยายนเป็นต้นไป นอกจากนี้กระทรวงแรงงาน ได้ขยายมาตรการช่วยเหลือการหักเงินสมทบประกันสังคมต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และประคองการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

รายการเจาะข่าวเช้านี้