แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี
124 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.สุภัทร จำปาทอง
ตำแหน่ง - ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประเด็น - แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ให้กับนักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี

ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการจัดสรรวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนและนักศึกษาว่า หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. ได้อนุมัติการใช้วัคซีนชนิด mRNA เป็นกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะของบริษัทไฟเซอร์ที่จะนำเข้ามาในประเทศไทยประมาณ 30 ล้านโดสในไตรมาสที่ 4 ซึ่งทำให้กระทรวงสาธารณสุขนำมาจัดสรรให้กับนักเรียนและนักศึกษา รวมถึงเด็กและเยาวชนอายุ 12-17 ปีทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาทั้งตอนต้นและตอนปลาย รวมไปถึงนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ ปวช. และชั้นประกาศนียบัตรขั้นสูงหรือ หรือปวส. และยังจัดสรรไปยังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12 ปี จำนวนกว่า 360,000 คนด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้