การสร้างวัคซีนชุมชน ด้วยสูตรสี่สร้างสองใช้
100 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
ตำแหน่ง - ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ประเด็น - การสร้างวัคซีนชุมชน ด้วยสูตรสี่สร้างสองใช้

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และอดีตนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงโครงการวัคซีนใจในชุมชนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดที่ผ่านมาถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน ต้องอาศัยจากความเข้มแข็งจากภายใน หรือที่เรียกว่าวัคซีนใจ ซึ่งมีทั้งในระดับบุคคลและชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างกำลังใจให้ต่อสู้กับสภาวะการระบาดที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งจากการศึกษาในระดับองค์การสหประชาชาติก็พบว่า หากชุมชนมีความเข้มแข็งร่วมมือกันจะทำให้การฟื้นตัวต่อวิกฤตต่างๆสามารถผ่านไปได้ โดยมีทั้งหมด 4 สร้างคือ การสร้างความรู้สึกปลอดภัย การสร้างความสงบไม่ตระหนก สร้างความหวังและสร้างการดูแลในชุมชน และ 2 ใช้ คือใช้ศักยภาพและใช้สัมพันธภาพในชุมชน

พร้อมระบุว่า สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ หลายคนอาจจะเกิดความหวดกลัว ดังนั้นจะต้องสร้างด้วยความเข้าใจ เพราะหลายภาคส่วนก็ได้ดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาให้เริ่มเข้าสู่จุดสมดุลมากยิ่งขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้