วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการขยายเพดานหนี้สาธารณะของไทยเป็นร้อยละ 70 ของจีดีพี
79 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.นณริฏ พิศลยบุตร
ตำแหน่ง - นักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
ประเด็น - วิเคราะห์ผลที่จะเกิดขึ้นจากการขยายเพดานหนี้สาธารณะของไทยเป็นร้อยละ 70 ของจีดีพี

ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่า ในระยะยาวเริ่มอ่อนแอลงจากปัจจัยการเข้าสู่สังคมสูงวัย ความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีที่ลดลง รวมถึงการไม่ได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่เป็นการรับจ้างผลิต โดยอัตราการเติบโตของไทยเริ่มลดลงเรื่อยๆในช่วงกว่า 20 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าภาครัฐจะพยายามผลักดันโครงการต่างๆ เช่น รถไฟความเร็วสูง หรือ เขตระเบียงเศรษฐกิพิเศษอีอีซี และเมื่อได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้เศรษฐิจไทยหดตัวมากกว่าร้อยละ 6 และเมื่อดูเศรษฐกิจในระดับโลกแล้วก็พบว่ามีสองกลุ่มคือ กลุ่มที่สามารถควบคุมการระบาดได้ดีและมีโอกาสขยายตัวสูง ฟื้นตัวได้ดี เช่นจีน สหรัฐ สหราชอาณาจักร อิสราเอล และอีกกลุ่มคือการขยายตัวได้ต่ำ ฟื้นตัวไม่ดี หรือไม่สามารถกลับมาอยู่ในจุดเดิมได้ ซึ่งไทยถือว่าอยู่ในกลุ่มหลัง

ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวได้ดีมาจากปัจจัยการควบคุมโรคที่ไม่สามารถทำได้ กับความสามารถทางการแข่งขันของไทย และโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจไม่เอื้อให้มีการเติบโต และพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แม้ว่าไทยจะมีภาพเชิงบวกในด้านการส่งออก หรือว่าค่าเงินบาทที่เข้มแข็งก็ตาม แต่ก็ยังพบภาพความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทำให้ระบบพัฒนาได้ช้า จึงยังทำให้สิ่งที่ออกมาเป็นส่วนใหญ่คือภาพลบ

รายการเจาะข่าวเช้านี้