แมวตัวผู้ทำหมันแล้ว ทำไมยังฉี่เรี่ยราดอยู่
212 views
0
0

แมวตัวผู้ทำหมันแล้ว ทำไมยังฉี่เรี่ยราดอยู่
เจ้าของแมวคงเคยประสบปัญหาแมว "สเปรย์ฉี่ทั่วบ้าน" ซึ่งเป็นสัญชาตญาณและพฤติกรรมปกติที่พบได้เสมอ เป็นการแสดงความเป็นใหญ่ในอาณาบริเวณของแมวแต่ละตัว เกิดจากฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน หรือ ฮอร์โมนเพศผู้ ที่สร้างจากอัณฑะ ซึ่งเป็นฮอร์โมนหลักที่ทำให้แมวมีพฤติกรรมก้าวร้าวรวมถึงการปัสสาวะเรี่ยราด

ทำหมัน ตัดพฤติกรรม

ตามหลักแล้ว การจะลดพฤติกรรมนี้ต้องกำจัดที่ต้นตอของการสร้างฮอร์โมนที่ทำให้เกิดพฤติกรรม นั่นคือ ลูกอัณฑะ ดังนั้น "การทำหมันเพศผู้" จึงเป็นวิธีที่นิยมเลือกใช้กัน แต่หลังการทำหมันก็ไม่ได้ทำให้พฤติกรรมฉี่เรี่ยราดหายขาดทันที แมวจะค่อยๆ ลดความบ่อยของการฉี่เรี่ยราดลง บางตัวอาจต้องถึง 6 เดือนเลยทีเดียว

ปัจจัยที่มีผลต่อระยะเวลาการหายของพฤติกรรมฉี่เรี่ยราด

1. ระดับฮอร์โมน
2. อายุแมว
3. ความเครียด
4. ฟีโรโมน
5. โรคติดเชื้อในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย