กรณีการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนนำใบกระท่อมเป็นส่วนผสมของยาเสพติด
116 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว
ตำแหน่ง - ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง
ประเด็น - กรณีการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนนำใบกระท่อมเป็นส่วนผสมของยาเสพติด

นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงกรณีการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนนำใบกระท่อมเป็นส่วนผสมของยาเสพติดว่า ส่วนตัวเห็นด้วยกับการปลดล็อคพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่ 5 ให้ใช้เพื่อครอบครองตามวิถีชีวิต แต่ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อมที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของวุฒิสภา ที่แม้ว่าจะเป็นการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ก็ยังมีช่องโหว่ในหลายด้าน ทั้งการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นสารเสพติด แต่ไม่มีการครอบคลุมไปถึงการแปรรูปเป็นเครื่องดื่ม ซึ่งมองว่าควรจะมีอนุบัญญัติเพื่อควบคุมการขายและการโฆษณาในอนาคตเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้

พร้อมกันนี้ ได้มีข้อเสนอไปยังกระทรวงยุติธรรมว่า ได้เสนอให้ห้ามขายกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี มีการควบคุมเข้มงวดเหมือนบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ พร้อมกำหนดให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มที่แปรรูปจากใบกระท่อม และอยากให้เปิดช่องสามารถแก้ไขอนุบัญญัติเพื่อให้ร่างกฎหมายเท่าทันต่อสถานการณ์อีกด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้