ข้อคิดเห็นต่อการปรับอัตราภาษียาสูบของคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ 1 ตุลาคมนี้
96 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
ตำแหน่ง - ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ประเด็น - ข้อคิดเห็นต่อการปรับอัตราภาษียาสูบของคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ 1 ตุลาคมนี้

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงข้อคิดเห็นต่อการปรับอัตราภาษียาสูบของคณะรัฐมนตรีก่อนวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ว่า การปรับโครงสร้างภาษีเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นเครื่องมือประสิทธิภาพสูงสุดในการลดจำนวนคนสูบบุหรี่ ทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ หรือสูบน้อยลง โดยมีการวิจัยว่า การปรับขึ้นภาษีให้บุหรี่มีราคาสูงขึ้นร้อยละ 10 จากราคาเดิม จะทำให้การสูบบุหรี่ลดลงร้อยละ 4 ขณะที่การรณรงค์ไม่ให้สูบบุหรี่ มองว่า อาจจะไม่ได้ผลเท่ากับการปรับอัตราภาษี เนื่องจากบุหรี่เป็นสิ่งเสพติด เมื่อผู้ที่สูบบุหรี่ติดแล้ว การที่จะทำให้เลิกได้ จะต้องมีปัจจัยร่วมด้วยหลายประการ เพื่อทำให้ผู้สูบมีกำลังใจการเลิกบุหรี่ โดยการให้ความรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ การจำกัดสถานที่สูบถือเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ แต่วิธีการสำคัญที่สุด คือการปรับโครงสร้างภาษีเพิ่มมากขึ้น จนประชาชนไม่สามารถซื้อได้ โดยที่ผ่านมาการเลื่อนขึ้นภาษีถึง 2 ครั้งในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานไม่ได้มีส่วนร่วมคิด ซึ่งในวันพรุ่งนี้ หากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเลื่อนการพิจารณาโครงสร้างภาษียาสูบอีก จะสร้างปัญหาด้านการจัดเก็บรายได้ กระทบต่อชาวไร่ยาสูบ

รายการเจาะข่าวเช้านี้