สูตรพิชิตผมร่วงจากแสมทะเล
207 views
0
0
"ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "

สูตรพิชิตผมร่วงจากแสมทะเล
• ทำไมผมร่วง ร่วงแบบไหนที่เราต้องกังวล
• ทำไมสารสกัดจากแสมทะเลยับยั้งผมร่วงได้ มีอะไรอยู่ในแสมทะเล
_____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย