แนวทางการบริหารจัดการหนี้สาธารณะหลังจากรัฐบาลขยายเพดานเป็นร้อยละ 70 ของจีดีพี
135 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางแพตริเซีย มงคลวณิช
ตำแหน่ง - ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง
ประเด็น - แนวทางการบริหารจัดการหนี้สาธารณะหลังจากรัฐบาลขยายเพดานเป็นร้อยละ 70 ของจีดีพี

นางแพตริเซีย มงคลวณิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางการบริหารจัดการหนี้สาธารณะหลังจากรัฐบาลขยายเพดานเป็นร้อยละ 70 ของจีดีพี ว่า การจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้คำนึงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รัฐบาลจึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจัง เพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว โดยการขยายเพดานหนี้สาธารณะจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 70 เป็นตัวเลขที่เหมาะสมในการบริหารระยะ 5 ปี และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในวิกฤตการระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งขณะนี้ทุกประเทศทั่วโลกปรับเพดานหนี้สาธารณะทั้งหมดแล้ว เนื่องจากขณะนี้ทุกประเทศต้องใช้งบประมาณเข้ามาดูแลเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ ขณะเดียวกันหากไม่เร่งดำเนินการ จะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจมีผลระยะยาว พร้อมยืนยันว่า ขณะนี้หนี้สาธารณะในเดือนกันยายนอยู่ในอัตราร้อยละ 55 ยังไม่เกินร้อยละ 60

รายการเจาะข่าวเช้านี้