แนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์
206 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายสนั่น อังอุบลกุล
ตำแหน่ง - ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ประเด็น - แนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงแนวทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ ว่า หลังจากที่ ศบค. มีมติเห็นชอบให้มีการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ในช่วงเดือนกันยายน การจับจ่ายใช้สอยทางเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น ขณะที่ในเดือนตุลาคมการผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม เช่น ร้านเสริมสวย นวดและสปา สถานเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ และเล่นดนตรีในร้านอาหารได้ตามปกติ รวมทั้งลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 22 นาฬิกา - 4 นาฬิกา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ จะช่วยให้เศรษฐกิจในปีนี้กลับมาดีขึ้นได้ ขณะนี้หน่วยงานได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครวางแผนการเปิดกิจกรรม กิจการร่วมกัน ให้มีความปลอดภัย โดยสิ่งที่ต้องดูแล คือระบบสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมพร้อมการเปิดกรุงเทพมหานครในช่วงเดือนพฤศจิกายน ให้มีความปลอดภัย และไม่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

รายการเจาะข่าวเช้านี้