กลุ่มอาการแผลหลุมในกระเพาะอาหารม้า (ตอนที่ 1)
99 views
0
0
"รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร ภาควิชาสรีรวิทยา"

กลุ่มอาการแผลหลุมในกระเพาะอาหารม้า (ตอนที่ 1)
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: รศ.น.สพ.ดร.จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: รศ.น.สพ.ดร.กฤษ อังคนาพร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย