ทำการตลาด Gen Alpha อย่างไรดี
192 views
0
0

Gen Alpha คือคนที่อายุต่ำกว่า 15 ปี พฤติกรรมคนกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ทำไมน่าสนใจสำหรับนักการตลาด พฤติกรรมที่แตกต่างจากคนเจนก่อนหน้าทำให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่แบบใด จะทำการตลาดกับคนเจน Alpha อย่างไรดี

พฤติกรรมน่ารู้ของคน Gen Alpha กับการทำการตลาด (นาที 6:30)

1.เติบโตมากับเทคโนโลยี คุ้นเคยกับการหาคำตอบเองโดยใช้เทคโนโลยีมากกว่าถามคน >> การใช้เทคนิคการขายแบบเดิมด้วยพนักงานขายจะเป็นเรื่องยากขึ้น

2. พึ่งพาตัวเองเป็นหลัก >> รูปแบบการตลาดบริการจึงต้องเปลี่ยนไป

3. คุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลงของสิ่งรอบตัว พร้อมเปลี่ยนแปลง >> การสร้าง Brand Royalty จึงยากขึ้น

4. เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างได้มาก >> ทดลองสินค้าใหม่ได้ง่าย

5. ใช้ชีวิตบนออนไลน์มากขึ้น (80) ออฟไลน์จะน้อยลง (20)
____________________

โควิดมีสี่ระลอกแล้ว แต่ละระลอกส่งผลต่อธุรกิจและการตลาดอย่างไร (นาที 20:30)
____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย