การให้อาหารสุนัขและแมว
265 views
0
0

การให้อาหารสุนัขและแมว
• หมาแมวเลือกกินอาหารจากกอะไร
• มีสารอาหารสำคัญอะไรอยู่ในอาหารหมาแมว
• ควรให้อาหารหมาแมวบ่อยแค่ไหน
• หมาและแมวสามารถกินอาหารร่วมกันได้หรือไม่

ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้

หากสุนัขและแมวเคยได้รับอาหารคนหรืออาหารโฮมเมดมาเป็นเวลานาน แล้วเจ้าของต้องการเปลี่ยนประเภทของอาหารให้เป็นอาหารสำเร็จรูปที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกายสัตว์ ต้องทำอย่างไร?

สุนัขและแมวที่เคยได้รับอาหารคนหรืออาหารโฮมเมดมาเป็นระยะเวลานานจะใช้เวลาในการเปลี่ยนอาหารยาวนานกว่าปกติ (มากกว่า 7-10 วัน) วิธีการในการปรับเปลี่ยนอาหารคือ ผสมอาหารชนิดใหม่ลงไปในอาหารชนิดเก่าทีละน้อย แล้วค่อยๆ ลดปริมาณอาหารชนิดเก่าและเพิ่มปริมาณอาหารชนิดใหม่ (แนะนำสัดส่วนการเพิ่มอาหารชนิดใหม่ครั้งละ 25%)

เจ้าของต้องใจเย็นและให้เวลาในการสร้างความเคยชินกับอาหารใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของสัตว์เลี้ยงในการได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและครบถ้วน
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย