กรณีการปรับภาษียาสูบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา และการสนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
238 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ หรือ ศจย.
ประเด็น - กรณีการปรับภาษียาสูบตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นมา และการสนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อ.ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ หรือ ศจย. กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงการปรับระบบภาษียาสูบว่า เป็นไปตามการเป็นพันธสัญญาภายใต้อนุสัญญาของสมาชิกองค์การอนามัยโลก ที่แนะให้มีการลดอุปสงค์ทั้งในเรื่องของราคาและภาษี ผลักดันให้ราคาบุหรี่สูงขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ยากขึ้น เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของประชาชนในภาพรวม แต่โครงสร้างภาษียาสูบเมื่อปี 2560 ส่งผลกระทบต่อการยาสูบแห่งประเทศไทย รายได้ลดลง เพราะบุหรี่จากต่างประเทศมีราคาลดลง และมีผลต่อเกษตรกรชาวไร่ยาสูบไปด้วย ที่ไม่สามารถส่งใบยาสูบได้มากเท่าที่จะเป็น ดังนั้นอยากจะเห็นว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงสร้างอัตราภาษีแบบเก่าขึ้นมา เพื่อเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น

ขณะเดียวกันในอัตราภาษีใหม่นั้น ส่วนตัวเห็นด้วยในหลักการ แต่ก็ต้องจับตาดูว่ามีราคาบุหรี่ยี่ห้อไหนที่ลดลงหรือไม่ หากเป็นไปตามก็อยากให้กรมสรรพสามิต กำหนดให้ชัดเจนว่า บุหรี่ห้ามขยับราคา และต้องตรวจสอบด้วยว่าเกษตรกรปลูกยาสูบกลุ่มไหนได้รับผลกระทบด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้