บทบาทของข่าวลือในสังคมไทย
84 views
0
0

Zoom สื่ออาทิตย์นี้ ชวน Zoom วิเคราะห์เจาะลึกเรื่องข่าวลือถึงความจริง ความลวง และบทบาทของข่าวลือในสังคมไทย กับ อ.ดร.วิศวัส ปัญญาวงศ์สถาพร อาจารย์ภาควิชาการสื่อสารมวลชน นิเทศ จุฬาฯ ในช่วง Media Lens

รายการ Zoom สื่อ
(ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 )

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร. มรรยาท อัครจันทโชติ ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามฟังรายการ Zoom สื่อ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.05 - 09.55 น.
ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz.

Website: https://curadio.chula.ac.th/Radio-Dem...

#zoomสื่อ
#chularadioplus
#วิทยุจุฬาฯ