การนำเข้ายา Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) เข้าสู่ประเทศไทย และการกระจายยาไปสู่ประชาชน
236 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นายแพทย์ธานินทร์ สนธิรักษ์
ตำแหน่ง - นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็น - การนำเข้ายา Molnupiravir (โมลนูพิราเวียร์) เข้าสู่ประเทศไทย และการกระจายยาไปสู่ประชาชน

นายแพทย์ธานินทร์ สนธิรักษ์ นายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัสถึงเรื่องของการรักษาอาการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ที่ผ่านมายาต้านไวรัสมีลักษณะ 2 รูปแบบ คือ ยาต้านไวรัสแบบชีวภาพ เช่น โมโนโคลนอลแอนติบอดี ซึ่งสกัดมาจากภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ กับอีกแบบคือการสังเคราะห์จากสารเคมีเพื่อกำจัดไวรัสเพื่อกำจัดออกจากเซลล์ร่างกายของมนุษย์ เป็นกลไกที่ทำให้ไวรัสไม่เพิ่มจำนวนมากขึ้น ที่ผ่านมาในช่วงแรกมีการรักษาด้วยยาชนิดอื่น เช่น โลพินาเวียร์ คารูนาเวียร์ ซึ่งได้ผลค่อนข้างดี จากนั้นก็เริ่มเป็นยาฟาวิพิราเวียร์ เรเดมซิเวียร์ ที่มีกลไกในการปิดกั้นเอนไซม์ที่ไม่ให้เป็นสารพันธุกรรมของไวรัส และไม่เพิ่มจำนวนขึ้นมา

ขณะเดียวกันยาโมนูลพิราเวียร์นั้น แม้การออกฤทธิ์คล้ายกันกับ ฟาวิพิราเวียร์ เรเดมซิเวียร์ แต่ทำให้สายพันธุกรรมของเชือ้ไวรัสผิดเพี้ยนไปส่งผลต่อการขยายตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประกอบกับสถิติของยาฟาวิพิราเวียร์ ไม่ได้มีนัยสำคัญในการลดอัตราผู้ป่วยหนักและเสียชีวิตมากนัก จึงได้เริ่มพิจารณาถึงยาตัวนี้ในการนำเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น

รายการเจาะข่าวเช้านี้