สถานการณ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารหลังจาก หลังจากผ่อนคลาย มาตรการ และการเตรียมการรับการเปิดเมือง
115 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - นางฐนิวรรณ กุลมงคล
ตำแหน่ง - นายกสมาคมภัตตาคารไทย
ประเด็น - สถานการณ์ของผู้ประกอบการร้านอาหารหลังจาก หลังจากผ่อนคลาย มาตรการ และการเตรียมการรับการเปิดเมือง

นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย กล่าวกับจุฬาเรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์ของผู้ประกอบการร้านอาหาร หลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาว่า ร้านอาหารหลายแห่งที่ให้ประชาชนเริ่มกลับเข้ามารับประทานอาหารในร้านได้ มีผลตอบรับว่า หลายคนต้องการบรรยากาศในรูปแบบนี้มานาน ที่ได้บริโภคอาหารแบบสดใหม่ เพราะอาหารบางอย่างการรับประทานที่ร้านเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยอมที่จะจ่ายเงิน เพื่อให้ได้บรรยากาศของร้านที่ดี ซึ่งก็สอดคล้องกับคำว่า "การขายอาหารและให้บริการของร้าน" ด้วย และร้านอาหารก็ยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการสั่งเครื่องดื่มในร้านอีกด้วย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เข้ามา

ขณะเดียวกันในเรื่องการดูแลบริการภายในร้าน มองว่าหลายฝ่ายมีความเข้าใจเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยกันมากขึ้น ซึ่งหากยังมีประเด็นไหนที่ร้านอาหารยังไม่เข้าใจหรือยังสับสนก็พร้อมเป็นผู้ส่งต้อข้อมูลให้สมาชิกได้เข้าใจมากขึ้นด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้