ภาวะอัณฑะทองแดงในสุนัขและแมว
204 views
0
0

ภาวะอัณฑะทองแดง หรือ ภาวะอัณฑะไม่ลงถุง คือความผิดปกติของลูกอัณฑะที่ไม่ตกลงมาถุงหุ้มอัณฑะ โดยอัณฑะจะคงค้างอยู่ในช่องขาหนีบหรือในช่องท้อง ความผิดปกตินี้อาจพบข้างเดียวหรือสองข้างร่วมกันก็ได้

• แน่ใจได้อย่างไรว่าสุนัขและแมวมีภาวะอัณฑะทองแดง
• ความเชื่อที่ว่าไม่เห็นอัณฑะไม่ต้องทำหมัน จริงหรือไม่
• อัณฑะทองแดง อันตรายกว่าที่คิด แต่รักษาได้

ON-AIR Care Pet เกร็ดความรู้

ควรทำหมันสุนัขและแมวตอนอายุเท่าไร? จึงจะลดปัญหาโรคทางระบบสืบพันธุ์และลดปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในสัตว์ได้

สุนัขสายพันธุ์เล็กจะเป็นสัดเร็วกว่าสายพันธุ์ขนาดใหญ่ (พันธุ์เล็กเป็นสัดที่อายุประมาณ 6-10 เดือน ส่วนพันธุ์ใหญ่อยู่ที่อายุประมาณ 12-18 เดือน) ส่วนแมวจะเริ่มเป็นสาวและมีอาการเป็นสัดครั้งแรกเมื่ออายุประมาณ 5-12 เดือน สำหรับเพศผู้สุนัขอายุมากกว่า 5 ปี สามารถพบได้มากกว่าร้อยละ 80 ส่วนสุนัขอายุ 9 ปีขึ้นไป พบปัญหาต่อมลูกหมากโตได้มากกว่าร้อยละ 95 เลยทีเดียว

การผ่าตัดทำหมันทั้งเพศผู้และเพศเมียเป็นการคุมกำเนิดถาวรที่มีประสิทธิภาพและได้ผลแน่นอน ถ้าไม่ต้องการให้มีลูก หรือเป็นการเลี้ยงแบบเลี้ยงปล่อย ไม่สามารถจำกัดบริเวณได้ ผู้เลี้ยงสามารถพาสุนัขและแมวไปทำหมันได้ตั้งแต่อายุ 3 เดือนขึ้นไป (ทั้งนี้ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและควรผ่านการทำวัคซีนครบแล้ว)

การทำหมันก่อนวัยเจริญพันธุ์จะช่วยป้องกันการตั้งท้องจากการถูกผสมโดยบังเอิญเมื่อสุนัขหรือแมวเป็นสัดครั้งแรก ทั้งนี้การทำหมันขณะสัตว์ยังเด็กหรือก่อนการเป็นสัดครั้งแรกจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งเต้านมได้มากเกือบ 100% การทำหมันก่อนวัยเจริญพันธุ์ไม่มีผลทำให้สัตว์แคระแกรนหรืออายุสั้นแต่อย่างใด ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงไม่ต้องวิตกกังวลในเรื่องเหล่านี้
_________________
รายการ pet care onair
ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร และ สพ.ญ.ดร.ฉัตรวลี บุญธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย