แนวทางการดำเนินการของไทย หลังจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) มีคำสั่งงดการจัดส่งนักกีฬาของไทยไปแข่งต่างประเทศในนามทีมชาติไทย
152 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี
ตำแหน่ง - ผู้ว่าการการกีฬาแห่งปการกีฬาแห่งประเแห่งประเทศไทยประเทศไทย (กกท.)
ประเด็น - แนวทางการดำเนินการของไทย หลังจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (WADA) มีคำสั่งงดการจัดส่งนักกีฬาของไทยไปแข่งต่างประเทศในนามทีมชาติไทย

ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาเแห่งประเทศไทยประเทศไทย กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงปัจจัยที่ทำให้องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ วาด้า มีคำสั่งงดการจัดส่งนักกีฬาของไทยไปแข่งต่างประเทศในนามทีมชาติไทย ว่า สาเหตุที่ประเทศไทยถูกคำสั่งลงโทษแตกต่างจาก อินโดนีเซีย และเกาหลีเหนือ เนื่องจากวาด้าระบุว่า ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสารกระตุ้น ในด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งวาด้าต้องการให้หน่วยงานตรวจสอบสารกระตุ้นในแต่ละประเทศดำเนินการอย่างอิสระ แต่กรณีของประเทศอินโดนีเซีย และเกาหลีเหนือ ผิดกฎเรื่องการไม่ส่งนักกีฬาเข้ารับการตรวจหาสารกระตุ้น โดยที่ผ่านมาประเทศ ได้ให้ความร่วมมือทำงานควบคู่กับทางวาดา มาเป็นอย่างดี และดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย ให้สอดคล้องกับวาด้า แต่กระบวนการแก้ไขขกฎหมายต้องใช้เวลา ดังนั้นเมื่อมีการประเมินจากวาด้า ส่งผลให้ประเทศไทยดำเนินการไม่ทันเวลา พร้อมระบุว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นผู้แทนของ 3 ประเทศ ทั้งประเทศไทย อินโดนีเซีย และ เกาหลีเหนือ ที่เป็นคณะกรรมการจะต้องหยุดปฎิบัติหน้าที่ ของหน่วยงานการกีฬานอกจากนี้ประเทศไทย จะไม่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับโลก รวมถึงไม่สามารถใช้ธงประจำชาติแข่งขันในนานาชาติได้ จนกว่าทั้งหมดประเทศไทยจะแก้ไขปัญหานี้ได้

รายการเจาะข่าวเช้านี้