ช้างไทยในภาวะโควิด
212 views
0
0
"นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย"

ช้างไทยในภาวะโควิด
• เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้านการอนุรักษ์ช้างมีด้านใดบ้าง
• ความประทับใจที่ได้ทำงานเป็นสัตวแพทย์ช่วยงานสำนักพระราชวัง
• การระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบกับสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของช้างอย่างไร
• แนวทางการช่วยเหลือช้างและสวัสดิภาพของช้างหลังโควิด
___________________
รายการสัตวแพทย์สนทนา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.สพ.ญ.ดร.อัจฉริยา ไศละสูต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: นายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ กรรมการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย