ปรับโครงสร้างทางการเมือง-ราชการ | จุฬาปริทรรศน์
60 views
0
0

การเปลี่ยนแปลงจากภายในของการปรับโครงสร้างทางการเมือง-ราชการ
จะเป็นอย่างไร ? ก่อนผลักไสคนรุ่นใหม่เป็น 'ศัตรูของรัฐ'
ติดตามรายการจุฬาปริทรรศน์ วันที่ 10 ต.ค. 64

โดย ผศ.ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รับฟังรายการสดได้ทาง Chula Radio Plus FM 101.5 MHz
และ Joox Application หรือฟังย้อนหลังได้ที่ www.curadio.chula.ac.th

ดำเนินรายการโดย : ชยากรณ์ กำโชค