สถานการณ์และความรุนแรงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย
130 views
0
0

ผู้ดำเนินรายการ - ดร.ธีรารัตน์ พันทวี
วิทยากร - ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช
ตำแหน่ง - อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
ประเด็น - สถานการณ์และความรุนแรงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย

ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวกับจุฬาฯ เรดิโอพลัส ถึงสถานการณ์และความรุนแรงของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ว่า ประชาชนยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับอันตรายบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้อง เนื่องจากลักษณะของบุหรี่ไฟฟ้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดึงดูดใจ ทันสมัย รวมถึงกลิ่นหอม และมีควันน้อย จึงทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดา โดยปัจจุบันถึงแม้บุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย ทั้งการห้ามนำเข้าในปี 2557 และห้ามขายและให้บริการในปี 2558 แต่จำนวนผู้สูบก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2564 ได้เก็บข้อมูลจากทั้งสิ้น 73,654 ครัวเรือนทั่วประเทศ ครอบคลุมประชากรตัวอย่าง 164,406 คน นับเป็นการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา พบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่ทุกประเภทมีประมาณ 9 ล้านคน โดยหากแยกประเภทบุหรี่ไฟฟ้ามีผู้สูบประมาณ 7 หมื่น 8 พันคน พร้อมระบุว่า นโยบายการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ไม่สามารถนำมาปฎิบัติเหมือนกันได้ ดังนั้นการที่จะเลือกนโยบายอะไรมาใช้ในประเทศไทย จะต้องประเมินตามบริบทของประเทศด้วย

รายการเจาะข่าวเช้านี้