ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 กระตุ้นภูมิต้านทานโควิด-19
350 views
0
0
"ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

• ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโควิด จำเป็นแค่ไหน | นาที 1:30

• ตรวจภูมิคุ้มกัน จำเป็นไหม | นาที 7:45

• ฉีดวัคซีนถี่เกินไป ไม่ทิ้งระยะห่างที่เหมาะสม ภูมิคุ้มกันจะไม่ตอบสนองเท่าที่ควร | นาที 10:40

• รอ Moderna หรือฉีด AstraZeneca ไปก่อน ตัดสินใจอย่างไรดี | นาที 15:40

• วัคซีนชนิด mRNA กับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน | นาที 18:00

• ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนแล้วไม่ค่อยมีผลข้างเคียง แปลว่าภูมิคุ้มกันไม่ขึ้นหรือ | นาที 19:30

• mRna ทำให้เกิดกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายเราจริงไหม | นาที 21:30
____________
รายการรอบตัวเรา
ผู้ดำเนินรายการ: ศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากร: ศ.ดร.ธนาภัทร ปาลกะ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย