การตลาด Baby Boomer ทำไมน่าสนใจ มัดใจคนกลุ่มนี้อย่างไรดี
210 views
0
0

1. นโยบายเปิดประเทศ ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา รวมถึงการใช้นักร้องชื่อดังมาโปรโมตการท่องเที่ยว ในมุมเศรษฐกิจและการตลาดมองอย่างไร คุ้มค่าไหม | นาที 3:45

2. การตลาด Baby Boomer ทำไมน่าสนใจ มัดใจอย่างไรดี | นาที 10:30

ลักษณะคนกลุ่ม Baby Boomer

อายุ 56 ปีขึ้นไป (เกิดก่อนปี 1964) อยู่ในวัยเกษียณและใกล้เกษียณ

ทำไม Baby Boomer เป็นกลุ่มที่น่าสนใจ นักการตลาดมองข้ามไม่ได้

• จำนวนคนมีไม่น้อย
• กระเป๋าหนัก
• ชอบแชร์ข้อมูล
• ใช้จ่ายในวันที่คนกลุ่มอื่นไม่ใช้จ่าย
• ชอบมาเป็นกลุ่มเพื่อน

เทคนิคมัดใจ Baby Boomer หากสนใจตลาดกลุ่มนี้

• คนกลุ่มนี้ชอบความสัมพันธ์และการดูแล
• ฟังเขาให้เยอะๆ
• อย่าเน้นแต่สิ่งเก่ามากเกินไป เพราะเขาไม่อยากรู้สึกแก่ ให้นำเสนอสิ่งใหม่ใส่ลงไปด้วย
• การออกแบบต้อง (สี) สด และ (อักษร) ชัด
• ขายของฝากด้วย เพราะคนกลุ่มนี้มักนึกถึงคนอื่นจึงซื้อของฝาก
• มีจุดถ่ายรูปไว้ให้แชร์ต่อ
_____________________
รายการ innovative wisdom
ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย